กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย เปิดศูนย์สาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดศูนย์สาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร นายแพทย์สญชัย วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยเน้นหน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่มีความพร้อมในการบริการการแพทย์แผนไทย โดยมีเป้าหมายจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ทั่วประเทศ 12 แห่ง โรงพยาบาลพนัสนิคม เป็น 1 ใน 12 แห่งเป้าหมาย ซึ่งกำหนดเปิดศูนย์ฯ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม ศกนี้ เวลา 14.00 น.โดยมี นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมกับร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)งานวิจัย ระหว่าง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ โรงพยาบาลพนัสนิคมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด