ผู้ว่าฯ พังงา ร่อนหนังสือถึง ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตรวจสอบประชาชนก่อนปล่อยข้ามจังหวัด

ผู้ว่าฯ พังงา ร่อนหนังสือถึง ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตรวจสอบประชาชนก่อนปล่อยข้ามจังหวัด
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาออกประกาศชัตดาวน์จังหวัดพังงา ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เป็นต้นไป พบว่าบรรยากาศชัตดาวน์วันแรกที่จุดตรวจบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งเป็นจุดตรวจบนถนนเพชรเกษมเข้าออกจังหวัดพังงาเชื่อมต่อกับจังหวัดภูเก็ต มีรถติดอย่างหนักทั้งขาเข้าและขาออก โดยเฉพาะขาเข้าจังหวัดพังงานั้นพบว่ารถติดตั้งแต่หน้าจุดตรวจยาวข้ามสะพานท้าวศรีสุนทร

ส่วนขาออกจังหวัดพังงานั้นรถติดยาวเกือบถึง บ.ข.ส.โคกกลอย ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกที่วิ่งขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอย่างเข้มข้นกับบุคคลในรถทุกคันที่เข้าสู่พื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าได้นั้นจะต้องมีเอกสารถูกต้องตามประกาศของจังหวัดพังงาและ ได้พบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดปัญหา เมื่อออกมาจากจังหวัดภูเก็ตแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่จังหวัดพังงา ทำให้ต้องกลับไปยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ฝั่งภูเก็ตจะให้กลับเข้าไปได้หรือไม่

ขณะนี้นั้นจังหวัดพังงายังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยัน พบเพียงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) รายใหม่จำนวน 7 ราย ที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 1 ราย โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 1 ราย โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 1 ราย โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ 1 ราย และโรงพยาบาลพังงา 3 ราย ทำให้มียอดสะสมรวม 76 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 68 ราย รอผลตรวจ 8 ราย ทำให้ยังคงรักษาพื้นที่สีขาวอยู่ได้จนถึงวันนี้

โดยจังหวัดพังงาได้ออกประกาศฉบับที่ 7 /2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. ให้ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือร้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 22.00 -04.00 น. ปิดโรงแรมและรีสอร์ท หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พร้อมกับกำหนดมาตรการ "ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ" 

โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาเข้า ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางออกไปจากจังหวัดพังงา ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาออกและต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเกอประจำด่านกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะมีความผิดและรับโทษตามกฎหมาย

ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตรวจสอบประชาชนเดินข้ามเข้าเขตพังงา

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังได้ทำหนังสือส่งยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ผู้บัญชาการกองเรือภาค 3 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หลังจากพบว่ามีบุคคลเดินเท้าจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าพื้นที่พังงา บริเวณรอยต่อบ้านท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ข้ามเข้าเขต บ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยปราศจากเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ขณะที่จังหวัดพังงามีประกาศฉบับที่ 7 ห้ามบุคคลทั่วไปเข้าเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการยกเว้น จึงขอให้ตรวจสอบกลุ่มประชาชนดังกล่าวอย่างเข้มงวด อย่างจริงจัง ซึ่งจังหวัดพังงาไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามประกาศจังหวัดพังงาฉบับที่ 7 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 เข้าพื้นที่ทุกกรณี ลงวันที่ 4 เม.ย. 2563

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค-19 จังหวัดพังงา ในการปิดเมือง ปิดโรงแรม และที่พักต่างๆ ห้ามรับบุคคลภายนอกเข้าพักตามบ้านเรือน อนุญาตเฉพาะผ่านไปจังหวัดอื่น ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย หมู่บ้านหรือชุมชนใดละเลย เจ้าหน้าที่มีโทษด้วย

226958.jpg