สพฐ.หวั่นเสียอัตราว่างบรรจุครู

จากการสัมมนาวิชาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า หลังจากนี้ทุก สพท.ต้องเตรียมพร้อมในการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และดำเนินการตามนโยบายแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP 2 ซึ่งทั้งสองเรื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ที่ ทุกคนต้องเข้าใจ และพร้อมเดินไปด้วยกัน ดังนั้น สพท.ทุกแห่งต้องตื่นตัวลงไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน เพราะหากปล่อยให้โรงเรียนทำตามลำพัง งานก็จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในปีนี้ สพฐ.ได้รับงบฯจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งกว่า 28,000 ล้านบาท จึงอ้างไม่ได้แล้วว่า สพท. หรือโรงเรียนไม่มีเงินจึงไม่สามารถทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพได้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ตนอยากให้ สพท.ช่วยดูเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยเร่งบรรจุครูตามอัตราที่ได้รับ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าเรากำลังจะเสียอัตราว่างตามเขตพื้นที่ต่าง ๆ 1,578 อัตรา ที่ยังไม่มีการบรรจุ ซึ่งหากไม่รีบบรรจุ ทางรัฐบาลจะเอาอัตราคืนทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการหยวนให้ ทั้งนี้ตนอยากให้ทุกเขตได้ประเมินการทำงานของตนเองโดยทดสอบได้จากการดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ หากยังมีปัญหาหรือติดขัดก็ต้องรีบปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด