เอดีบีหนุนการเงิน-คลังกระตุ้นศก.

นายจอง หวา ลี หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ประจำธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี และหัวหน้าสำนักการบูรณาการทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค เปิดเผยว่า เศรษฐกิจประเทศในกลุ่มเอเชียจะ ฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอุตสาหกรรมหลัก เนื่องจากเห็นว่าอุปสงค์ในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นในลักษณะเป็นรูปตัววีเล็ก ๆ แต่ถ้าจะให้เป็นรูปตัววีขนาดใหญ่ต้องพึ่งประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหมือนเดิม เพราะสินค้าที่ส่งออก 60% ในภูมิภาคนี้ยังอยู่ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม

เอเชียจะพึ่งพาเศรษฐกิจจีน เพื่อให้เอเชียออกจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไม่ได้ เพราะเอเชียเป็นเครื่องยนต์เพียงตัวเดียวเท่านั้นต้องอาศัยเครื่องยนต์ตัวอื่นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมด้วย

นอกจากนี้เห็นว่าการใช้มาตรการการเงินและการคลังในหลายประเทศทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ดังนั้นธนาคารกลางของกลุ่มประเทศในเอเชียจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายและนโยบายการคลังต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างยั่งยืน เพราะเห็นว่าในหลายประเทศสามารถที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก รวมทั้งใช้มาตรการการคลังเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่อง จากหนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ตลาดตราสารหนี้ระยะยาวเริ่มให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งหากหยุดใช้นโยบายการเงินและการคลังไปทั้งที่เศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นตัวจริงอาจจะทำให้เศรษฐกิจทรุดลงได้อีก ส่วนประเทศในกลุ่มเอเชียต้องหันมาพึ่งอุปสงค์ในกลุ่มประเทศเอเชียด้วยกันให้มากขึ้น และลดการส่งออกในต่างประเทศ

สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจในเอเชียมาจากเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลัก คือความไม่มั่นคงด้านการเมือง โดยยอมรับว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้เกิดปัญหาการว่างงานและความยากจนเพิ่มขึ้น ซึ่งปีนี้คาดว่าคนในเอเชียว่างงาน 60 ล้านคนและถ้าปี 53 เศรษฐกิจเอเชียไม่ฟื้นคนจะว่างงานเพิ่มเป็น 100 ล้านคน ส่วนเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะฟื้นตัวในปี 53 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด