ศึกแฟร์เท็กซ์/ลุมพินี

เซียนอู๋

ก่อนเวลา 1.ศักดิ์สิทธิ์ เพชรไพลิน จะชนะ ยอดทรัพย์ ศิษย์สะมะแอ พิกัด 113 ป.

ก่อนเวลา 2.วัชระพล แว่นตามหาชน จะแพ้ พรมงคล ศิษย์ธงศักดิ์ พิกัด 102 ป.

1.เพชรสีทอง ส.สว่างยิมส์ จะชนะ เพชรศิลา ส.สุรเดช พิกัด 119 ป.

2.สิทธิชัย ศิษย์ครูเยี่ยม จะชนะ วันสดใส ศิษย์ จ. พิกัด 127 ป.

3.เอฟ 16 พีเคพี ราชานนท์ จะชนะ ยอดฉัตร แฟร์เท็กซ์ พิกัด 126 ป.

4.วีระยุทธ ลูกเพชรน้อย จะแพ้ ก้องศักดิ์ ศิษย์บุญมี พิกัด 122 ป.

5.แสนชัยน้อย โตโยต้าระยอง จะแพ้ เพชรมั่นคง เพชรเฟอร์กัส พิกัด 133 ป.

6.ลำไผ่ เพชรไพลิน จะชนะ สิงห์แดง เกียรติวิชิต พิกัด 100 ป.

7.ป.3 เอ็กซินดิคอลยิม จะชนะ ก้องบุรี ศิษย์เฉิ่ม พิกัด 100 ป.

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด