ที่ประชุม ช.พ.ค. เตรียมเปิดโอกาสให้กู้เงินในโครงการ ช.พ.ค.โครงการ 5 โดยไม่บังคับให้ทำประกันชีวิต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมเปิดโอกาสให้กู้เงินในโครงการ ช.พ.ค.โครงการ 5 โดยไม่บังคับให้ทำประกันชีวิต นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ได้พิจารณาทบทวนเงื่อนไขหลักเกณฑ์โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.โครงการ 5 ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่ต้องการให้มีการบังคับสมาชิกผู้กู้ทำประกันชีวิตและหักเงินเข้ากองทุนของสำนักงาน สกสค.ซึ่งที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1.กรณีการบังคับให้ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้กู้มีสองทางเลือกคือทางเลือกที่ 1 ให้ใช้เงื่อนไขเดิมคือให้มีการทำประกันชีวิตและมีผู้ค้ำประกัน 1 คน ทางเลือกที่ 2 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จะไม่บังคับให้ทำประกันชีวิตแต่จะลดเพดานเงินกู้จากที่ให้กู้ได้สูงสุด 600,000 บาท เหลือกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท และต้องมีผู้ค้ำประกัน 3 คน รวมทั้งต้องได้รับการยินยอมจากทายาทผู้รับประโยชน์เมื่อผู้กู้เสียชีวิตด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ต่อไปนี้จะต้องทำหนังสือเสนอไปยังธนาคารออมสิน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ หากธนาคารออมสินไม่ยินยอมก็ต้องมาหารือกันอีกครั้งทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลเฉพาะผู้กู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้เท่านั้น ส่วนผู้กู้ที่รับเงินไปแล้วประมาณกว่า 2 หมื่นราย ถือว่าการทำประกันชีวิตมีผลไปแล้ว โดยขณะนี้มีผู้ขอยื่นกู้เงินแล้วประมาณกว่า 180,000 ราย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด