วธ.ชู''ชวน''ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 ก.ค.) นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552 ว่า วธ.ได้ทำการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2552 แล้ว ดังนี้ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ศ.เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ นายชวน หลีกภัย น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย นายสมบัติ พลายน้อย (ส.พลายน้อย) ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ศ. (พิเศษ) เสถียรพงษ์ วรรณปก

และรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นายกิตติ สิงหาปัด นายกุลชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายชูชาติ ชุ่มสนิท นายธงชัย ประสงค์สันติ ร.ศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ ร.อ.นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ ศ.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ นายโรจน์ งามแม้น (เปลว สีเงิน)

และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) นายยูจิโร อิวากิ

ส่วนรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์) นางบัวซอน ถนอมบุญ นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นภดล ดวงพร) นางราตรี ศรีวิไล นายสาทร ดิษฐสุวรรณ นายเอกชัย ศรีวิชัย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด