ฮิลลารี่ย้ำสัมพันธ์ไทย-มะกันมั่นคง ยั่งยืน ยาหอมมีศักยภาพโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน

ฮิลลารี่ประกาศย้ำความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ยังคงยั่งยืนและเข้มแข็ง ยาหอมไทยมีศักยภาพโดดเด่นในภูมิภาค พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมอาเซียนแก้ปัญหาลักลอบค้ามนุษย์ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย และ นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมทวิภาคี และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคงมิภาคเอเชีย แปซิก หรือ เออาร์เอฟ ที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 23 กรกฎาคม

นายกษิต กล่าวว่าได้มีการหารือกับสหรัฐฯในหลายประเด็น เน้นความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทย สหรัฐฯ ที่จะเป็นพันธมิตรต่อกันอย่างยั่งยืน

ทางด้านนางฮิลลารี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมเออาร์เอฟในวันนี้ เนื่องจาก ได้มีการเจรจาที่คืบหน้าและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยสหรัฐ พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมอาเซียนในการแก้ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ ปัญหาเกาหลีเหนือ และปัญหาสถานการณ์ในพม่า จึงขอให้ไทยมั่นใจในสหรัฐฯ ที่ยังคงยืนยันดำรงความสำพันธ์ต่อไปอย่างเข้มแข็ง เพราะเห็นว่า ไทยมีศักยภาพที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด