กทม.พัฒนาเว็บไซต์เพื่อผู้พิการทางสายตา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานครพัฒนาเว็บไซต์เพื่อผู้พิการทางสายตาผ่านเว็ปไซต์ www.bangkok.go.th/info นางกฤติยา สัจจรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กล่าวว่า ศูนย์ข้อมูล กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ กทม. โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้โปรแกรมอ่านเว็บไซต์ อย่างโปรแกรม Voice Browser โปรแกรม Screen Reader โปรแกรม JAWS ร่วมกับโปรแกรมตาทิพย์ ซึ่งทำหน้าที่อ่านตัวอักษรเป็นเสียงให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีบริการตอบคำถามต่างๆผ่านเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์ MSN โดยใช้ชื่อ bmadatacenter@hotmail.com ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 800 คน ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าเว็ปไซต์ เพื่อการเรียนรู้ และใช้เป็นสื่อกลางในการสอบถามข้อมูลได้ที่ www.bangkok.go.th/info

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด