นิสิต ม.นเรศวร ติดเชื้อโควิด-19 สั่งกักตัวคนในห้องสอบ-บุคลากร 260 ราย

นิสิต ม.นเรศวร ติดเชื้อโควิด-19 สั่งกักตัวคนในห้องสอบ-บุคลากร 260 ราย
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เป็นบุตรสาวของผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรกของ จ.พิษณุโลก งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้มีประกาศเรื่อง กรณีนิสิตคณะนิติศาสตร์ติดเชื้อโควิด-19 ทางจังหวัดได้แบ่งกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ

1. กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง คือ บุคคลที่ใกล้ชิด สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน

2. กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ คือ บุคคลที่อยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ติดเชื้อ

ในกรณีที่นิสิตผู้ติดเชื้อ ได้เข้าสอบในวันที่ 16 มี.ค.63 นั้น มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ นิสิต จำนวน 250 คน (ถึงแม้จะมีการแยกห้องสอบเป็น 2 ห้อง ทางจังหวัดถือว่านิสิตอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงอาจมีความเสี่ยง) กรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง จำนวน 10 คน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อทั้ง 2 กลุ่ม ทางจังหวัดถือว่าเป็น บุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • เฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 16-30 มี.ค.63
  • วัดไข้ทุกวัน
  • สังเกตอาการตัวเอง ถ้าพบว่ามีไข้ ไอ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (คลินิก ARI หน้าโรงพยาบาล)
  • แยกตัว (Social Distancing) ไม่เดินทางออกนอกพื้นที่ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก แต่ให้ระมัดระวังตัว และสังเกตอาการตัวเองตลอดเวลา

กรณีที่นิสิตทำการสอบแบบ Take Home รายงาน หรือการสอบ Online รูปแบบอื่น ซึ่งอาจทำให้นิสิตมีการจับกลุ่มปรึกษาหารือกัน ทำให้เกิดความใกล้ชิด มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง จึงขอให้นิสิตดังกล่าวเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และทำการวัดไข้ทุกวัน ตามข้อปฏิบัติข้างต้น

คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามหลักการของสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563

สำหรับบุคคลที่ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ทางจังหวัดได้ทราบข้อมูลจากผู้ติดเชื้อแล้ว และทางจังหวัดจะดำเนินการประสานเป็นรายบุคคลต่อไป