ประสพสุขหนุนตั้งส.ส.ร.3แก้รธน.สร้างสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นผลการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะแนวทางสร้างความสมานฉันท์ ขณะเดียวกันก็ไม่แน่ใจว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสร้างความสมานฉันท์ได้ ทั้งนี้ ตนบอกมาหลายครั้งแล้วว่า เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ประเด็น แต่ก็มีคนไม่เห็นด้วย เมื่อมีความเห็นต่างกันก็ให้มาตัดสินกันในสภา แต่คงไม่ถึงขั้นต้องทำประชามติ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาก ส่วนหากจะทำประชาพิจารณ์สามารถทำได้อยู่แล้ว

เมื่อถามว่า มีข้อเสนอวิปรัฐบาลให้มีคณะกรรมการสมานฉันท์ถาวร ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า เรื่องนั้นสมควรมี แต่ตนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้กรรมการสมานฉันท์ชุดที่มีอยู่แล้ว ตนเห็นว่ากรรมการชุดเก่ามีองค์ประกอบดีอยู่แล้ว เท่าที่ตามงานก็มีประสิทธิภาพ

เมื่อถามอีกว่า การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ชุดที่ 3 จะเป็นแนวทางสมานฉันท์หรือไม่ นายประสพสุข กล่าวว่า นั่นไงใช่ เพราะอะไร เพราะจะได้รับฟังความคิดเห็นไม่ต้องรีบเร่ง อันนั้นแหละเป็นจุดดีที่สุด

ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้ที่ริเริ่มตั้ง ส.ส.ร.3 ควรเป็นใคร ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การตั้ง ส.ส.ร.3 ต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อน เมื่อมี ส.ส.ร.3 แล้วค่อยทำประชามติ แล้วนำกลับมาให้สภาพิจารณา จึงจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด