วิสุทธิ์ให้โอวาทกกต.รักษาความลับองค์กร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ กกต. ได้จัดพิธีต้อนรับนาย วิสุทธิ์ โพธิแท่น กกต. คนใหม่อย่างเป็นทางการและได้มอบช่อดอกไม้ให้ โดยนายวิสุทธิ์ได้มอบโอวาทแก่พนักงานโดยใจความในตอนหนึ่งว่า อยากให้หน่วยงานเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนใครจะเชียร์สีอะไร ก็ถือเป็นสิทธิส่วนตัวแต่ต้องแยกแยะการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรักษาความลับขององค์กร ซึ่งสำคัญที่สุด เพราะหน่วยงานนี้มีหน้าที่เอาคนเข้าสู่อำนาจและเอาคนออกจากอำนาจ เพราะฉะนั้นต้องเป็นกลางอย่าหวั่นไหวเข้ากับคนนั้นคนนี้ และต้องทำตามหน้าที่ ส่วนที่ตนเคยโดนอะไรมาบ้างนั้น อยากให้ไปอ่านคำพิพากษาและถามคนที่รู้จักว่าตนเป็นคนอย่างไร

นายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่า สังคมทุกวันนี้ที่แตกแยกเพราะไม่ยอมจำแนกว่าอะไรคือความเห็น คำวิจารณ์และการทะเลาะ หากจำแนกไม่ได้ก็หาข้อสรุปไม่ได้ ปัญหาเวลานี้คือการที่เรงว่าคนนั้นดีหรือไม่ดี ทั้งๆ ที่อาจจะเป็นวิญญูชนจอมปลอมก็ได้ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดี ถ้าเราต้องการให้ประเทศเป็นนิติรัฐ ก็ต้องส่งเสริมประชาธิปไตยและต้องไม่ปกครองโดยอารมณ์ของคน.

จากนั้นนายวิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาคุณสมบัติ 44 ส.ส.ถือหุ้นกิจการสื่อและมีสัมปทานรัฐ ว่า ส่วนตัวยังไม่เห็นสำนวนดังกล่าว ตนต้องขอเข้าร่วมประชุมและศึกษาก่อน แต่เรื่องนี้ รัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างไร ก็คงต้องพิจารณาไปตามนั้น ซึ่งหากกฎหมาย เขียนเปิดช่องอะไรไว้ก็อาจจะสามารถตีความไปตามช่องนั้นได้ แต่หากไม่ได้มีเปิดช่องไว้ก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย ซึ่งการจะมาหาว่ากกต. คนนั้นคนนี้ไม่ยืดหยุ่น ตีความตามตัวอักษรคงไม่ได้ เพราะเราต้องทำทุกอย่างโดยสุจริต ส่วนที่มักมี ส.ว. ส.ส. โจมตี มาตรฐานของ กกต. นั้นขอให้คำนึงว่าการที่เราจะเป็นประชาธิปไตยได้จะต้องมีหลักเคารพในความสามารถเป็นอันดับแรก ่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องแต่อยากให้เห็นค่าของคน และต้องมีเสรีภาพในความคิด แต่ต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวถามว่าเพราะ กกต. ตีความตามตัวบทมากเกินไปหรือไม่ จึงมีปัญหา นายวิสุทธิ์กล่าวว่า การตีความกฎหมายเราไม่มีสิทธิใส่ความรู้สึกส่วนตัวหรือทำตามใจตัวเองไม่ได้ กฎหมายเขียนอย่างไรมีช่องทางอย่างไรต้องตีความตามนั้น และตนจะยึดเป็นมาตรฐานในการทำงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ จะมีการประชุมกกต. ซึ่งจะเป็นนัดแรกที่นาย วิสุทธิ์ เข้าร่วม โดยมีนาย ประพันธ์ นัยโกวิท กกต. ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เนื่องจากนาย อภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกกต. ติดภารกิจที่ประเทศเยอรมนี.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด