ดอกเบี้ยแบงก์

คอลัมน์ ถุงแดง

แม้ว่าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.25% ต่อปี

แต่ไม่ว่าที่ผ่านมาดอกเบี้ยนโยบายจะปรับลดลงมามากแค่ไหน ดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบธนาคารพาณิชย์ก็ลดลงน้อยกว่าที่ธปท. ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบาย

ขณะที่ธนาคารพาณิชย์มีแนวคิดจะปรับฐานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้เอ็มแอลอาร์บวกหรือลบ ตามความเสี่ยงของลูกค้า

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดเงินและบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่า หากจะมีการปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มแอลอาร์ที่ใช้อ้างอิงในปัจุบัน ก็ควรจะปรับให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อให้ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นทิศทางเดียวกับดอกเบี้ยนโยบาย

นอกจากนี้ ธปท.ไม่ต้องการให้ธนาคารพาณิชย์นำส่วนต่างดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มองไม่เห็นมาประเมินดอกเบี้ยเงินกู้

ดังนั้น หากจะปรับขึ้นก็ขึ้นด้วยกัน หากจะปรับลงก็ลงด้วยกันทั้งระบบ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พูดง่ายๆ คือ ไม่ใช่ลดแต่ดอกเบี้ยเงินฝากขาเดียว หรือขึ้นแต่ดอกเบี้ยเงินกู้ขาเดียว

เพราะมันเป็นการเอาเปรียบประชาชน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด