ไข้หวัด 2009

แยกประชาชื่น

ล็อกล้อ

ในสถานการณ์ระบาดของไข้หวัด 2009 มีคำถามเกี่ยวกับโรคนี้ที่ประชาชนสงสัย และมีคำถามบ่อยครั้ง

ทางสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้หวัด 2009 รวมถึงรวบรวมคำถามคำตอบข้อสงสัยเอาไว้ โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้หวัด 2009 โดยตรงได้ที่ http://www.kmddc.go.th/headlineitem.aspx?itemid=104

สำหรับคำถามสำคัญที่ทุกคนควรรู้ และต้องระมัดระวังตัวเองเอาไว้

เป็นคำถามที่ว่า หากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง แปลว่าไม่มีโอกาสเสียชีวิตใช่หรือไม่ ทางสาธารณสุขให้คำตอบว่า แม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็มีโอกาสเสียชีวิตเช่นกัน แต่โอกาสจะต่ำกว่ากลุ่มเสี่ยง

โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงว่าร้อยละ 30 ของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และมีสุขภาพแข็งแรงก่อนที่จะป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1

สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว มีภูมิคุ้มกันต่ำ หญิงตั้งครรภ์ เป็นโรคอ้วน ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ขวบ เมื่อมีอาการป่วยสงสัยจะเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรรีบไปพบแพทย์ในทันที

แต่ถ้ากลุ่มเสี่ยงยังไม่ติดเชื้อ ทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องป้องกันอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษ แต่ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเลี่ยงไปเยี่ยมผู้ป่วย

ส่วนคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงถ้าป่วยมีอาการไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ เพราะอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ป่วยอื่น

แต่ถ้าไข้ไม่ลด อาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน หรือเริ่มมีอาการที่บ่งว่าจะมีอาการรุนแรง เช่น ผู้ป่วยที่หายใจเร็ว อาเจียนมาก รับประทานอาหารไม่ได้ ฯลฯ ก็ควรไปพบแพทย์

สาธารณสุขแนะนำว่า ผู้ที่ป่วยควรหยุดงานและพักฟื้นอยู่กับบ้าน หลีกเลี่ยงพบปะคลุกคลีกับผู้อื่นอย่างน้อย 7 วัน ถ้าครบแล้วยังไม่หายสนิทก็พักฟื้นต่อไปจนหายสนิทแล้ว 1 วัน

เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่ควรรู้ไว้เพื่อดูแลตัวเองให้ปลอดโรค

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด