เผย''ขึ้นค่าครองชีพ''ยังหาข้อสรุปไม่ได้

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 20 ก.ค. นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการ ครส. หาข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียด การปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพ ที่จะให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ 66 แห่ง ตามที่ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเสนอให้จ่ายค่าครองชีพกับพนักงานที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 11,700-30,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง

ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ขอให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานงานที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท อีกคนละ 2,000 บาทนั้น คงต้องให้ ครส.พิจารณาทบทวนในรายละเอียด อย่างรอบคอบถึงจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงิน เพราะมีรัฐวิสาหกิจบางแห่งยังไม่ได้ส่งรายละเอียดมา คาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ในการประชุมครั้งต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด