เน้นย้ำโรงอาหาร สะอาดทุกขั้นตอน

รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มร.พช.) กล่าวว่า จากการที่โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อ และเสียชีวิตไปแล้วจำนวนหนึ่ง ทางมร.พช. ซึ่งมีนักศึกษากว่า 2,000 คน มีความตระหนักในสิ่งนี้อย่างมาก ให้คณาจารย์เน้นย้ำกับนักศึกษาอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะนักศึกษาคนใดเป็นไข้ ตัวร้อน เจ็บคอและไอ ควรส่งตัวไปพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจร่างกาย และถ้าป่วยติดเชื้อ ทางมหาวิทยาลัยจะผ่อนผันให้ ไม่ต้องลาพักการเรียนจนกว่าจะรักษาให้หายขาดปลอดเชื้อไข้

รศ.ดร.เปรื่อง กล่าวต่อว่า จุดที่คิดว่าเสียงต่อการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัด 2009 เช่น โรงจำหน่ายอาหาร ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมากกว่า 30 ร้าน ได้จัดให้อาจารย์เข้าไปตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะความสะอาด การปรุง และการใช้ภาชนะใส่อาหาร ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้นำอาหารมาขายเด็ดขาด นอกจากนี้ ในสว่นของนักศึกษาต้องล้างมือด้วยเจลก่อนรับประทาน รับประทานอาหารที่สุกใหม่และยังร้อนอยู่ ถ้ารับประทานหลายคนรวมกันควรใช้ช้อนกลาง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด