ตลาดแรงงานครึ่งปีหลังสดใส ชูระบบสมัครงานออนไลน์

นางสาวชิฟูมิ คาวาซากิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางานไทยแพลเน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดแรงงานในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา มีตำแหน่งงานค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ อันเป็นผลเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทั่วโลก ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดภาวะการขาดทุน กำลังการผลิตลดลง ส่งผลต่อการเลิกจ้างงานในเวลาต่อมา ทำให้บริษัทต่างๆ รับพนักงานน้อยกว่าเดิม ส่วนไทยแพลเน็ตฯ ในครึ่งปีแรกถือว่าคงที่หรือประคองตัวไปได้ ถึงแม้ว่าบริษัทต่างๆ และอุตสาหกรรมระเภทจะรับพนักงานน้อยลงหรือไม่รับคนเพิ่มเลย แต่ก็มีอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ยังคงรับคนงานเพิ่มอยู่ คาดว่าในครึ่งปีหลังนี้แนวโน้มของตลาดแรงงานจะเริ่มดีขึ้น เนื่องจากมีบริษัทต่างๆ เริ่มหาพนักงานมากขึ้น

" ต้นปีที่ผ่านมาไทยแพลเน็ตฯ ได้เปิดให้บริการระบบสมัครงานออนไลน์ชื่อ Career Thai บริการด้านฐานข้อมูลของผู้สมัครที่ฝากประวัติงาน โดยผู้สมัครที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลจะผ่านการคัดเลือก ทดสอบ และสัมภาษณ์งานแล้วในเบื้องต้น ซึ่งจะแตกต่างจากเว็บไซต์จัดหางาั่วๆไป ที่มีเพียงข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร ระบบดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้สมัครงานเข้ามาฝากประวัติสมัครงานกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ในครึ่งปีหลังนี้ ไทยแพลเน็ตฯ จะให้ความสำคัญกับระบบ Career Thai ให้มากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมออกบูธรับฝากประวัติสมัครงาน และสัมภาษณ์เชิงลึก ตามต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพื่อนำพนักงานที่ดีมีคุณภาพเข้าทำงานกับภาคธุรกิจต่างๆ ต่อไป นางสาวชิฟูมิ กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด