นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา 15 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาอย่างคับคั่ง พร้อมเผยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา วันนี้ (20 ก.ค.52 ) ที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิดในรูปแบบผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ตลอดจนเกิดการนำไปพัฒนาประเทศชาติในอนาคต โดยมีครู อาจารย์และนักศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 15 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนกว่า 71 แห่งเข้าร่วม มีโครงงานเข้าร่วมประกวดทั้งในระดับปวช.และปวส.รวม 79 โครงงาน ด้านนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หนึ่งในสถานศึกษาที่นำโครงงานวิทยาศาสตร์มาเข้าร่วม กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงทักษะความรู้และการต่อยอดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต อย่างเช่นครั้งนี้ทีมตนได้นำเสนอผลงานถังขยะ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเป็นรูปแบบถังขยะที่ไม่ต้องสัมผัสตัวถังขยะ ผ่านการใช้ระบบเซนเซอร์อินฟราเรด โดยคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน หากเกิดการนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือครั้งนี้ จะดำเนินการจนถึงวันพรุ่งนี้ (21 ก.ค.52) ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมประกวดระดับชาติต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด