ปลัดแรงงาน คาดปีหน้าปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแน่นอน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุ ปีนี้ไม่ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เผย ปีหน้าปรับเพิ่มแน่นอน สั่งการอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดพิจารณา และเสนอมาที่คณะกรรมการค่าจ้างว่าปีหน้าจะปรับเพิ่มหรือไม่ ภายในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างว่า ที่ประชุมมีมติที่จะไม่พิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีนี้ เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ แต่การประชุมในวันนี้ได้มีการกำหนดกรอบการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2553 โดยได้กำหนดให้อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่ ภายในวันที่ 30 กันยายน จากนั้นเสนอมายังคณะกรรมการค่าจ้างภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 จะมีการพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มค่าจ้างหรือไม่อย่างไร ซึ่งการปรับเพิ่มค่าจ้างนั้น ก็ขึ้นกับอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดพิจารณาแล้วว่า ในจังหวัดนั้นควรปรับเพิ่มหรือไม่ นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำประจำจังหวัด คือ พิจารณาจากความจำเป็นของลูกจ้าง ความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้การพิจารณาในแต่ละจังหวัดจะเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญนั้น ก็ได้ให้นโยบายว่า ต้องดูความจำเป็นของสถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะสังคมในจังหวัดนั้น เป็นเกณฑ์พิจารณา นายสมชาย กล่าวอีกว่า อัตราการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2553 จะเพิ่มเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับการเสนอจ้างอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอความจำเป็นมาให้คณะกรรมการพิจารณา และคณะกรรมการค่าจ้างก็พิจารณา จากนั้นก็เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด