บช.น.สั่งเสนอบัญชีแต่งตั้งระดับประทวน-รองผบก.ในวันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ค. พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.น. มีบันทึกด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 ก.คเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ . ถึง รอง ผบช.น. และ ผบก.น. 1 9 จร. ตปพ. รอง ผบก.ศส. ผกก.ศส. และ ผกก.ศทส. ตามหนังสือ ตร. ่วนที่สุด 0004.25 / ว 145 สั่งให้หน่วยต่างพิจารณาจัดทำบัญชีแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.ลงมา ตามมติ กตร.ที่ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับโครงสร้างส่วนราชการ ตร.ใหม่ โดยให้จัดส่งข้อมูภายใน 22 ก.ค. เพื่อให้การดำเนินการในส่วนของ บช.น.เป็นไปตามแนวทาง ตร.กำหนดจึงให้หน่วยต่างดำเนินการดังนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด