จ.ยะลา เตรียมจัดงานมังกรคืนถิ่น อนุรักษ์พันธ์ปลาพื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติราชินี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดยะลา กำหนดจัดงานมังกรคืนถิ่น อนุรักษ์พันธ์ปลาพื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 77 พรรษา นายเวทมนต์ บุญผ่องศรี ประมงจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมงานถนนคนเดิน และมังกรคืนถิ่น กินปลาเมืองยะลา อาหารปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชินี ระหว่างวันที่ 6 8 สิงหาคม 2552 บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา เพ่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 77 พรรษา และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดยะลา ในด้านทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ที่อาศัยในแหล่งน้ำเขตจังหวัดยะลา พร้อมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกให้ชาวยะลาเกิดความรัก ความหวงแหนแหล่งน้ำ ตลอดทั้งทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่น ปลาตะพัด หรือ ปลามังกร ปลาพวงชมพู หรืออีแกกือเลาะห์ นายเวทมนต์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดประกวดาดภาพ ในหัวข้อ "การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0 7321 3971 หรือสอบถามที่เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 หรือกองการศึกษาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด