ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ท.ม.,ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.56 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเอริก จี. จอห์น (Mr.Eric G. John) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะผู้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลฟื้นฟูสภาพของผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บด้วยแรงระเบิด เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด