พสกนิกรชาวพิจิตร น้อมรำลึกคล้ายวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ในวันนี้(18 ก.ค.52) ที่พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี บริเวณเนินไม้หอมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สิริรวมพระชนมายุ 95 พรรษา และครบรอบ 14 ปี แห่งการสวรรคตของพระองค์ในวันนี้ จังหวัดพิจิตร จึงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ในระหว่างที่ยังพระชนม์ชีพ สำหรับพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อาทิ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการมูลนิธิขาเทียม โครงการมูลนิธิถันยรักษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม โครงการพัฒนาดอยตุง พระองค์มีส่วนช่วยให้ชาวเขาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือล้มเลิกการทำไร่เลื่อนลอย รวมถึงการปลูกฝิ่นซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตยาเสพติดได้ในที่สุด และด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการเช่นนี้ และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations for Education, Science and Culture Organisation: UNESCO) จึงได้ประกาศยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็น บุคคลสำคัญของโลก ยังความภาคภูมิใจของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก จังหวัดพิจิตร เป็น 1 ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นที่ตั้งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และสมเด็จย่าเสด็จทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเมื่อปี 2530 จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อชาวพิจิตร สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกจากการจัดพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้ว ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 5 แสนตัว ลงในบึงสีไฟถวายเป็นพระราชกุศล

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด