จี้บ.ประกันคุ้มครองหวัด09

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้ คปภ.ได้ผลักดันให้บริษัทประกันเพิ่มความคุ้มครองผู้ทำประกันกรณีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยไม่คิดเบี้ยประกันเพิ่ม ซึ่งมีบริษัทประกัน 3 แห่ง ขออนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ค้ำประกันแล้ว สำหรับความคุ้มครองที่ได้รับมี 4 กรณี คือ ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ย.นี้ โดยจะจ่ายชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 2 เท่าจากค่าชดเชยปกติที่จ่ายอยู่ แต่ไม่เกินรายละ 10,000 บาท กรณีผู้ป่วยในจ่ายเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเสียชีวิต บางบริษัทจ่ายเพิ่มเป็นพิเศษ 50% จากวงเงินที่เอาประกัน บางบริษัทก็กำหนดไว้ไม่เกิน 1-2 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจ่ายแล้ว 2 ราย วงเงิน 150,000-200,000 บาท

ด้านนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 บริษัทประกันชีวิตต่างๆ จะรับผิดชอบ ทั้งผู้ป่วยนอกและใน ที่ทำประกันชีวิตโดยไม่มีข้อยกเว้นและจะไม่ปรับเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น แต่มีแผนจะให้การคุ้มครองพิเศษ อาทิ การคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 50% ภายในช่วง 2-3 เดือน เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด