ไฟป่าลามใกล้โรงเรียนเตรียมทหาร ผบ.ทอ.ส่งอากาศยานไร้คนขับเร่งช่วยดับ

ไฟป่าลามใกล้โรงเรียนเตรียมทหาร ผบ.ทอ.ส่งอากาศยานไร้คนขับเร่งช่วยดับ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผบ.ทอ.ส่งอากาศยานไร้คนขับ ร่วมเร่งดับไฟป่าในพื้นที่เขามะค่าทอง-เขาตะแบก

จากสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยไฟป่าได้ลุกลามยังพื้นที่เขามะค่าทอง และเขาตะแบก ควันไฟจากไฟป่าได้เริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนเตรียมทหาร และบริเวณใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้นำอากาศยานไร้คนขับ ทำการบินถ่ายภาพหาจุดความร้อน บริเวณเขามะค่าทองและเขาตะแบก เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนำไปใช้ทำแนวป้องกันไฟป่าหรือดับไฟป่า และได้สั่งให้จัดเครื่องบินแบบ บ.ล.8 (C-130) จากกองบิน 6 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องบินแบบ บ.ล.2 ก (BT-67) จากกองบิน 46 จ.พิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง บรรทุกสารดับไฟป่าแบบ Fire Wall II gel รวม 10,000 ลิตร ไปดับไฟป่าบริเวณเขามะค่าทองและเขาตะแบก ตามภาพจุดความร้อนที่ตรวจพบ พร้อมทั้งจัดชุดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี (CCT : Combat Control Team) เพื่อประสานและบูรณาการการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่าไม้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก และกองทัพบก ในการดับไฟป่าและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับสารควบคุมไฟป่าแบบเจล Fire Wall II gel เป็นสารพอลิเมอร์อินทรีย์ที่มีความสามารถดูดซับความชื้นและลดอุณหภูมิของไฟทำให้อัตราการลามของไฟลดลง เป็นสารที่ไม่มีพิษปลอดภัยต่อธรรมชาติและสลายตัวภายใน 28 วัน ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ อุปกรณ์ดับไฟป่าหรือกล่องทิ้งน้ำ สารเจลมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิของเปลวไฟได้ดีกว่าการใช้น้ำปกติ เพราะการใช้น้ำกับไฟที่มีปริมาณมากจะทำให้น้ำระเหยออกไป และไฟก็ยังคงลุกลามเป็นปกติ