ชาญชัย เล็งดันภาคใต้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมครบวงจร

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงานสัมมนา ผลักดันการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ ว่า มีนโยบายให้ภาคใต้มีนิคมอุตสาหกรรมเมืองยางพาราตั้งที่ จ.สุราษฎร์ธานี ใช้เงินลงทุน 1,500 ล้านบาท เป็นศูนย์กลางการผลิตยางเพิ่มมูลค่าได้ 300,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อนำร่องให้ภาคเอกชนมาตั้งอุตสาหกรรมด้านพืช , ไม้ยาง , อาหารทะเลและการขนส่ง โดย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการขนส่ง ตั้งคลังสินค้า และเป็นศูนย์กระจายสินค้าอย่างครบวงจร

นายชาญชัย กล่าวต่อว่า ในภาคใต้ยังมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่จะสร้างมูลค่าได้อีกแสนล้านบาท นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมอุตสาหกรรมจากก๊าซธรรมชาติที่ได้จากปิโตรเลียมในอ่าวไทย ะอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และอุตสาหกรรมต่อเรือที่ จ.สตูล ซึ่งภาคใต้ถือเป็นแหล่งต้นทุนที่ดีที่สุดจึงต้องเร่งขับเคลื่อนให้ครบวงจรทุกรูปแบบในรัฐบาลสมัยนี้ให้ได้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด