บรรหารฟิตตะลุยกรุงเก่าโปรยงบฯ240ล.เสริมท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รมต.ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจใน 3 พื้นที่ โครงการพัฒนาด้านการค้าขายในย่านตลาดหัวรอ , โครงการปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยว และโครงการสร้างสนามกีฬาของเทศบาลเมืองเสนา โดยใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดหัวรอ ที่เป็นชุมชนค้าขายเก่าแก่ที่สุดของ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนอย่างล้นหลาม

ทั้งนี้ พบว่า นายบรรหาร ลงพื้นที่สำรวจในจุดใด ก็จะเรียกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาสอบถาม ว่า จะทำอย่างไรถึงจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อหน่วยงานใดมีปัญหาติดขัดหรืออ้างว่าอาจใช้เวลาในการพัฒนาเพราะติดขัดในเรื่องงบประมาณ นายบรรหาร จะโทรศัพท์ไปสอบถามถึง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงนั้น ๆ ทันที พร้อมบอกกับชาว จ.พระนครศรีอยุธยา และทุกหน่วยงานที่มาร่วมในการลงพื้นที่ว่า ในเรื่องของงบประมาณนั้นไม่น่าห่วง เพราะสามารถผลักดันให้ได้ ขอให้ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วยกันที่จะพัฒนาบ้านเกิด หากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐจทำอะไรสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยแม่ค้าคนหนึ่งกล่าวว่าอยากให้ท่านอดีตนายกบรรหาร มารช่วยพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เจริญ สะอาด และสวยเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกับ จ.สุพรรณบุรี

อย่างไรก็ตาม นายบรรหาร กล่าวว่า ศักยภาพของ จ.พระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตลาดเก่า แหล่งโบราณสถาน รวมถึงศูนย์กลางการกีฬา เชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้การท่องเที่ยวที่สามารถสร้างเงินสร้างรายได้มากกว่านี้แน่นอน โดยเฉพาะการฟื้นตลาดหัวรอ ที่เป็นตลาดเก่าแก่มีเอกลักษณ์ของตัวเองสูง และยังมีลำคลองแม่น้ำรอบเกาะเมือง ซึ่งจากการที่ตนเองลงไปตรวจดูท่าเรือตรงตลาดหัวรอ เพราะว่าเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำลพบุรีและป่าสัก รวมถึงคลองรอบเกาะเมืองอีก หากมีปรับปรุงภูมิทัศน์ สะพาน ท่าเรือ ถนนเรียบลำคลอง แม่น้ำ ก็จะส่งเสริมให้กลายเป็นตลาดน้ำที่สำคัญได้ เพราะอดีตตรงนี้ก็เคยเป็นตลาดริมน้ำมาก่อน และควรมีการขุดลอกปากคลองมหาไชยติดตลาดหัวรอ ซึ่งปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นคลองเพราะมีการบุกรุก ควรทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนา สำหรับงบประมาณต่าง ๆ ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะได้ประสานงานกระทรวงต่าง ๆ แล้ว ว่ามีความสำเป็นงด่วนในการจัดงบมาช่วงสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ และควรเริ่มดำเนินการได้จริงแบบทำทั้งหมดในต้นปีงบประมาณ 53 นี้และต้องเร่งทำให้เสร็จโดยเร็ว

ด้าน ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตอนนี้ประเมินแล้วว่าจะต้องใช้งบประมาณกว่า 240 ล้านบาท โดยแยกเป็น งบในการจัดทำตลาดหลังศาลากลางหลังเก่าที่เป็นแผนการรองรับผู้ค้าที่รื้อย้ายมาจากหน้าวิหารมงคลบพิตรจำนวน 14 ล้านบาท , ปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยว 8 ล้าน , จัดทำระบบไฟฟ้าส่องสว่างสถานที่สำคัญรอบเกาะเมืองอยุธยา 17 ล้าน , ปรับปรุงตลาดหัวรอภูมิทัศน์โดยรอบทั้งหมดกว่า 50 ล้าน และจัดสร้างสนามกีฬาในเขตเทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 150 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้นั้นทางจังหวัดพอจะหามาได้แล้ว 50% ส่วนอีกประมาณ 50 % ท่านบรรหาร ศิลปะอาชา ได้บอกชาวพระนครศรีอยุธยาว่าจะเร่งจัดหามาให้ครบ 100% เพื่อจะได้ทำพร้อมกันทั้งระบบและเห็นผลสมบูรณ์แบบโดยเร็วที่สุด

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด