ปปส. ภาค 8 จับมือ สพท. ระนอง นำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 8 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ระนอง นำเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายห่างไกลยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 8 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ระนอง จัดโครงการส่งเสริมผู้นำเยาวชนคนเก่งคนดี พัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติเด็ก เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคมนี้ โดยนำนักเรียนชายกลุ่มเสี่ยง จำนวน 100 คน จาก 10 โรงเรียนในสังกัด เข้าค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึก และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปเกี่ยวกับกับยาเสพติด รวมทั้งให้รับทราบแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายและโทษ หรือผลกระทบที่จะตามมา ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ อ.เมือง จ.ระนอง สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ปปส.ภาค 8 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ทหาร ตำรวจภูธร สาธารณสุข และคณะครูอาจารย์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด