ฮูอึ้งหวัด09ลามเร็วทั่วโลก นับคนติดเชื้อไม่ทัน

ฮูอึ้งหวัด09ลามเร็วทั่วโลก นับคนติดเชื้อไม่ทัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม องค์การอนามัยโลก แถลงข่าวว่า ไวรัสเอช 1 เอ็น 1 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีการระบาดไปทั่วโลก อย่างรวดเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้ไม่สามารถนับจำนวนผู้ติดเชื้อได้แล้ว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 เป็นโรคระบาด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 พร้อมให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศต่าง ๆ เน้นการติดตามในกรณีผู้ป่วยหนัก หรือผู้เสียชีวิต จากเชื้อไวรัสดังกล่าว

แถลงการณ์ยังระบุว่า ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วซึ่ง ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งที่ผ่านมาไวรัสไข้หวัดใหญ่ปกติ จะต้องใช้เวลานานกว่า 6 เดือนจึงจะระบาดในวงกว้างได้ แต่เชื้อไวรัสเอช 1 เอ็น 1 กลับใช้เวลาไม่ถึง 6 สัปดาห์ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะนับจำนวนผู้ติดเชื้อได้ครบ ถ้วนและถือเป็นการเสียเวลาเปล่า

รายงานข่าวระบุว่า คณะผู้เชี่ยวชาญด้านไข้หวัดใหญ่คาด ว่า ประชาชนอย่างน้อย 1 ล้านคน ในสหรัฐติดเชื้อไวรัสเอช 1 เอ็น 1 โดยที่ไม่อาจยับยั้งการระบาดได้ ดังนั้น นานาประเทศควรติดตามอย่างใกล้ชิด เฉพาะกรณีที่มีการติดเชื้ออย่าง รุนแรง ผู้ป่วยหนัก และการป่วยโรคไม่ทราบสาเหตุ ทุกประเทศควรตรวจสอบตัวอย่างเชื้อไวรัสทุกสัปดาห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสซึ่งมีส่วนสำคัญในการใช้พัฒนาวัคซีน ต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด