ประปาไม่ไหล

ทุกข์คนเมือง

rongtook@khaosod.co.th

... เปิดทุกข์คนเมืองวันนี้ แจ้งว่า บริเวณหมู่ 12 ซอยฤษี-ดาบด ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทร สาคร น้ำประปาไม่ไหลมาหลายวันแล้ว เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแก้ไขทีเถอะ

ฝากคลายทุกข์ให้ชาวบ้านที

... การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชี้แจงกรณีเสนอข่าวว่าบริเวณซอยชลาลัย ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี น้ำประปาไหลๆ หยุดๆ ชาวบ้านเดือดร้อน ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขให้ด้วยนั้นว่า กปภ.ตรวจสอบแล้ว พบว่าพื้นที่ที่มีการร้องเรียนดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางโขมด ขณะนี้ อบต.บางโขมดประสานขอให้สำนักงานประปาเขต 2 สำรวจและประเมินราคาการวางระบบประปา เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปยังพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

กำลังดำเนินการบรรเทาทุกข์

... สำนักงานเขตสวนหลวง แจ้งว่า สำนัก งานเขตแก้ปัญหาซอยพัฒนาการ 26 ที่ก่อปัญหาฝุ่นละอองให้เป็นถนนปลอดฝุ่น โดยขอความร่วมมือบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนต์ ปรับปรุงซอยเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้า 1 ข้าง จากปากซอยลึกเข้าไป 60 เมตร เพื่อแก้ปัญหาของประชาชนที่สัญจรไปมา

เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบ้าน

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด