บอร์ด ช.พ.ค.เดินหน้าปล่อยเงินกู้โครงการ5

ยันเงื่อนไขเดิมไม่สนคำค้าน''จุรินทร์''แจงครูกว่า 8 หมื่นคนเข้าคิวขอยื่นกู้

นายกมลศักดิ์ ธาตุทาสี กรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ว่าที่ประชุมได้พิจารณาข้อห่วงใยของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ ที่ให้ทบทวนโครงการเงินกู้สวัสดิการ ช.พ.ค. โครงการ 5 ใน 4 ประเด็น คือ ปลดล็อกการบังคับให้ทำประกันชีวิต, ยกเลิกการหักเงิน 12,000 บาท เข้า 2 กองทุน และการให้นำเงินค่าตอบแทนที่ธนาคารออมสินให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 1% คืนให้แก่ครู โดยที่ประชุมมีมติให้เดินหน้าโครงการต่อไปโดยคงใช้เงื่อนไขเดิม เนื่องจากเป็นโครงการที่ครูสมัครใจและยื่นความจำนงที่จะกู้เข้ามาแล้วกว่า 80,000 ราย อย่างไรก็ตามที่ปรุมได้รับข้อห่วงใยทั้ง 4 ประเด็นไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ส.ค. นี้ ที่ หอประชุมคุรุสภา เพื่อนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการต่อไป

สำหรับเรื่องการทำประกันชีวิตนั้น เป็นข้อพิจารณาร่วมกัน ระหว่าง สกสค. และธนาคารออมสินที่ต้องการประกันให้ทายาทได้รับเงินช.พ.ค. เต็ม 690,000 บาท หากผู้กู้เสียชีวิต รวมถึงเป็นหลักประกันให้ผู้ค้ำประกันด้วย ส่วนการหักเงิน 10,000 บาทเข้ากองทุนรวมสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของสมาชิก ช.พ.ค. นั้น จำเป็นต้องทำเนื่องจากต้องการให้ครูออม เพราะจะได้ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี ขณะที่การหักเงิน 2,000 บาท เข้ากองทุนส่งเสริมความมั่นคงสวัสดิการเงินกู้ ก็เพื่อเป็นหลักประกันกรณีหนี้เสีย เพราะจากการประมวลปัญหาโครงการที่ผ่านมา พบว่ามีหนี้เสียประมาณ 10% ของผู้กู้ ส่วนเงินคืนจากธนาคารออมสิน 1% นั้น สกส. จะนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการ และการคืนครูในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรณีครูในสามจังหวัดชายแดนใต้เสียชีวิต ก็จะได้รับเงินรายละ 5 แสนบาท เป็นเงินค่าศึกษาบุตรของครูที่เสียชีวิต เป็นต้น นายกมลศักดิ์กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการนำเรื่องดังกล่าวไปจัดประชาพิจารณ์ไม่ได้เป็นการยืดเวลาออกไป เพราะไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ รมว.ศึกษาธิการให้ทบทวน แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เงื่อนไขที่ดำเนินการนั้นเป็นประโยชน์แก่ครู เพราะได้นำเอาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ตั้งแต่โครงการ 1-4 มาพิจารณา เพื่อหาทางแก้ไข.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด