กษ.ปรับ-วงเงินกู้ช่วยชาวสวนยาง

วันที่ 16 ก.ค. นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์กรอบ วงเงินที่สถาบันเกษตรกรจะขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยไม่มีการกำหนดกรอบวงเงินกู้ แต่ให้พิจารณาจากแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและปริมาณยางที่กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผลิตมีการรวบรวมและเก็บสต๊อกไว้ โดยข้อสรุปดังกล่าวจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมน ตรีเป็นประธาน และคาดว่าจะนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ได้ในวันที่ 21 ก.ค. เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนการกำหนดกรอบวงเงินกู้ได้ ทั้งนี้แม้ ครม. จะอนุมัติเงิน 8 พันล้านบาท ให้เข้าไปรับซื้อยางแต่ก็ไม่สามารถนำเงินไปใช้ได้จริง เพราะบางพื้นที่ มีผลผลิตมากกว่าวงเงินกู้ที่กำหนด.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด