จ.สุราษฎร์ฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.สุราษฎร์ธานี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้า และคลองกงชัง วันนี้ (15 ก.ค.52) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายดำริห์ บุญจริง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแก้ไขปัญหา พื้นที่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้า และคลองกงชัง ในท้องที่หมู่ 4 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ หลังถูกกลุ่มชาวบ้านเข้าไปจับจองใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณดังกล่าว รวมเนื้อี่กว่า 900 ไร่ นายพงศ์สวัสดิ์ พรหมมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ทุ่งรัง เปิดเผยว่า เดิมทีพื้นที่บริเวณดังกล่าว บริษัทเอกชนผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายหนึ่ง ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เข้าทำประโยชน์ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในระยะเวลา 15 ปี ต่อมาหนังสือสัญญาได้สิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอต่ออายุหนังสือจากนายทะเบียนท้องที่ แต่ยังไม่ได้รับการอนุญาตและอยู่ระหว่างรอดำเนินการตามขั้นตอน ต่อมาได้มีชาวบ้านประมาณ 60 70 คน ใช้ชื่อกลุ่มชมรมคนรักชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอำเภอรอบนอก เข้ายึดพื้นที่เพื่อแบ่งจัดสรรกันใช้ประโยชน์ ทำให้คนในพื้นที่กว่า 300 ครัวเรือน เกิดความสับสนและเกรงว่าจะเสียโอกาสจากที่ดินดังกล่าว จนเกิดปัญหาความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างกลุ่มคนที่เข้ายึดพื้นที่ กับชาวบ้านหมู่ที่ 4 และบริเวณใกล้เคียง เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ ด้าน นายดำริห์ บุญจริง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเบื้องต้นที่ประชุมได้มีมติให้จัดทำโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อรองรับพื้นที่ดังกล่าว และขอให้กลุ่มคนที่เข้ายึดครองพื้นที่ถอยออกมา เพื่อจะได้นำที่ดินผืนดังกล่าวมาจัดสรร หรือใช้ประโยชน์อย่างชอบธรรมทุกฝ่าย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด