ผอ.พศ. เผย เยาวชนไทยหันมาปฏิบัติธรรมมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผย เยาวชนไทยหันมาปฏิบัติธรรมมากขึ้น หลังการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนหันมาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมมะ นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดตราด ว่า จากการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และเยาวชนหันมาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมมะ เช่น การปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ปรากฏว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเห็นได้จากเมื่อช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากเยาวชนถือว่าเป็นผ้าขาวที่ควรจะได้รับการปลูกฝังหลักธรรมเพื่อช่วยให้เป็นเกราะในการป้องกันการประพฤติตนไม่เหมาะสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังได้เชิญชวนประชาชนให้หันมาคิดดี ทำดี และดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตั้งสติอยู่กับตนเอง จะส่งผลให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้ปฏิบัติเองและสังคมโดยรวม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด