กทช. เชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา 3G Applications Series 3 : "Tele education nd Mobile Education

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กทช. เชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3G สำหรับการศึกษาทางไกล และการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. จัดการสัมมนา 3G Applications Series 3 เรื่อง "Tele education and Mobile Education ในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ที่สำนักงาน กทช. เพื่อให้ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3G สำหรับการศึกษาทางไกล (Tele education) และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเทคโนโลยี 3G เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์การสื่อสารที่เป็นอุปกรณ์ผสมผสานระหว่างการนำเสนอข้อมูล และเทคโนโลยีปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA Laptop Computer และอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น เป็นการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Education) อย่างแพร่หลายและทั่วถึง การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 3G จาก NTT DoCoMo ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมบรรยาย และอภิปรายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สาย และ 3G เพื่อเป็นสื่อการศึกษาทางไกล รวมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวไทย โดยในช่วงเช้าจะกล่าวถึงโครงการการศึกษาทางไกลฯ ที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดำเนินการโดยการสนับสนุนจากสำนักงาน กทช. และในช่วงบ่ายจะเป็นการอภิปรายโดยผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนจากบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้แทนจากผู้พิการและด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายต่อพงศ์ เสลานนท์ อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการอภิปราย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานจากตัวแทนโรงเรียนและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนในโครงการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5 โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2 โรงเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ntc.or.th หรือติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กทช. โทรศัพท์ 0-2271-0151-60 ต่อ 317

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด