ป.ป.ท.ตั้งทีมสอบสปส.ให้พ.ต.ท.สมบูรณ์นั่งปธ.

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ว่า จะแต่งตั้งให้ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผอ.สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 เป็นประธานตรวจสอบการลงทุนในกิจการต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เช่น การบริหารจัดการถูกต้องโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาลหรือไม่ นำเงินไปลงทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังเพียงพอหรือไม่ สมาชิกผู้ประกันตนไม่ได้รับรู้ข้อมูลการลงทุนของ สปส.อย่างเพียงพอหรือไม่

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด