เลขาฯกอศ.ระบุ การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบของนักเรียนอาชีวะในสังกัด สอศ.จะได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระบุ การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบของนักเรียนอาชีวะในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือน นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนชุดเครื่องแบบนักเรียนและชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ว่า สอศ.ได้ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยชุดนักเรียน นักศึกษาแล้ว พบว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยคณะทำงานได้รวบรวมชุดเครื่องแบบพบว่า มีความหลากหลายมาก ดั้งนั้น การปรับเปลี่ยนเครื่องแบบให้เหมือนกันทั้งหมดถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะถ้าเด็กย้ายไปเรียนวิทยาลัยอื่นก็สามารถใช้ชุดเดิมได้ และพี่ก็สามารถส่งต่อให้น้องได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ นายเฉลียว กล่าวว่า การออกแบบเครื่องแบบจะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย โดยเฉพาะชุดฝึกปฏิบัติของแต่ละสาขาว่าควรออกมาในรูปแบบใด จากนั้นให้ทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็น เนื่องจากเครื่องแบบใหม่แต่ละสาขา จะต้องใช้เหมือนกันทั้งประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเครื่องแบบใหม่ภายใน 3 เดือน เพื่อจะได้นำมาใช้ในได้ทั้งภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยจะเริ่มในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด