ส่งตำราถึงโรงเรียนไม่ครบ

สพฐ.ป้องปัญหาไม่รุนแรง

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการจัดซื้อหนังสือยืมเรียน ว่า หลังจากตนได้ลงนามในคำสั่งวันที่ 2 ก.ค. 2552 แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั้ง 185 เขต ให้เร่งสำรวจรายการหนังสือที่ร้านค้ายังไม่ได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนตามสัญญานั้น ขณะนี้มี สพท.รายงานข้อมูลเข้ามาประมาณ 40 เขต พบว่า โรงเรียนบางส่วนยังไม่ได้รับหนังสือเรียน ซึ่งแบ่งปัญหาได้ 3 ลักษณะ คือ 1.หนังสือหมดไปจากตลาดนานแล้วและได้มีการแจ้งไปยังโรงเรียน แต่ก็ยังมีโเรียนสั่งซื้อหนังสือในรายการดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ นอกจากให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงรายการหนังสือเรียนดังกล่าว 2.หนังสือเรียนมีอยู่ แต่ได้กระจายหนังสือไปในจังหวัดต่าง ๆ เช่น บางจังหวัดมีหนังสือเรียนเหลือ ขณะเดียวกันบางจังหวัดหนังสือเรียนขาด ซึ่งเป็นปัญหาที่ระบบของการจัดส่งและกระจายหนังสือเรียน ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะทำหนังสือแจ้งไปยังองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่าในปีหน้าควรมีระบบการกระจายหนังสือที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ และ 3.ยอดหนังสือเรียนขาดจริง ๆ และทราบว่ามีบางบริษัทสั่งให้องค์การค้าฯ จัดพิมพ์ให้

หนังสือเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งให้แก่โรงเรียนนั้น มีประมาณ 3-4 สำนักพิมพ์ รวมทั้งสำนักพิมพ์องค์การค้าฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาการขาดแคลนหนังสือที่รุนแรงมาก บางครั้งยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องใช้หนังสือเรียน และบางโรงเรียนใช้วิธีถ่ายสำเนามาให้นักเรียนใช้เรียนแทน คุณหญิงกษมา กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด