เรียงคิวบันเทิง 20 ม.ค. 63 เตรียมฉลองเทศกาลตรุษจีน เสริมสิริมงคลกับ อ.คฑา ชินบัญชร

เรียงคิวบันเทิง 20 ม.ค. 63 เตรียมฉลองเทศกาลตรุษจีน เสริมสิริมงคลกับ อ.คฑา ชินบัญชร

พูดคุยกับ อ.คฑา ชินบัญชร ถึงความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน รวมไปถึงของไหว้และความหมายอันเป็นมงคล

เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะไปเลือกซื้อ จัดเตรียม พบกับความเฮง เฮง เฮงต้อนรับตรุษจีน