มรภ.มหาสารคามรับหน้าเสื่อจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏวิชาการ

รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดเผยว่า ร่วมกับ Indiana State University, University Grorgia, Vinh University, Neubrandenburg University of Applied Sciences จัดงานราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 6 และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ NCSSS 2009 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.นี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย รวมถึงจัดให้มีการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกิจกรรมหลักเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาชีพ และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

รศ.ดร.สมเจตน์กล่าวว่า ล่าสุดมีผู้สนใจเข้าร่วมเพื่อเสนอผลงานกว่า 120 คน ส่วนมากเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผ่านอินเตอร์เน็ต www.rmu.ac.th พร้อมชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสมสงวน ปัสสาโก เลขที่บัญชี 608-260478-7 สาขามหาสารคาม สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 1,000 บาท ส่วนนิสิต นักศึกษา 500 บาท การประชุมทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นศักยภาพใหม่ในการเผยแพร่ข่าวสาร บทความ ผลงานทางวิชาการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ และข้อค้นพบใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและกระจายความคิดเห็นข้อมูล องค์ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งทักษะ และประสบการณ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด