Marginal

คราวที่แล้วเราดูคำว่า margin กัน ผมก็เลยนึกถึงอีกคำที่เป็นญาติของคำนี้และเรามักจะพบเห็นบ่อย ๆ นั่นคือคำว่า marginal (ม้าร์จะหนั่ล)

แน่นอนครับ marginal สามารถใช้กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ใน margin ของหน้ากระดาษ เช่น เลขหน้า หรือการ์ตูนของ Sergio Aragones ที่วาดในขอบกระดาษของนิตยสาร Mad หรือโน้ตที่คุณจดในขอบหน้ากระดาษ

แต่ความหมายส่วนใหญ่ที่เราเจอจะไม่ใช่อย่างนั้น ส่วนมากจะออกแนว ไม่สำคัญ หรือ สำคัญน้อย เพราะเราใช้คำนี้พูดถึงสิ่งที่อยู่ชายขอบ ไม่ได้อยู่ตรงกลาง

เช่น We considered the story to be of only marginal interest to our readers, so we decided not to run it. = เราพิจารณาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจน้อยต่อผู้อ่านของเรา เราจึงตัดสินใจไม่ตีพิมพ์มัน

โปรดสังเกตนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าผู้อ่านไม่สนใจ เพียงแต่สนใจน้อย คือเป็นข่าวที่อยู่บริเวณ ชายขอบ ความสนใจของผู้อ่านเท่านั้น ไม่ได้อยู่ในความสนใจหลัก

อีกตัวอย่างนะครับ After 9/11, Al Qaeda went from being a marginal terrorist organization to the world''s most well-known. = หลังจากเหตุการณ์ 9/11 (นายนีเล็ฟฝั่น) อัลกออิดะห์ได้กลายจากองค์กรก่อการร้ายระดับชายขอบเป็นที่รู้จักดีที่สุดของโลก

คำว่า marginal ยังใช้แพร่หลายในวงการเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นผลจากอิทธิพลแนคิด marginalism (ม้าร์จะหนั่ลหลิสสึ่ม) ซึ่งนำโดยนักคิดอย่าง Alfred Marshall ซึ่งให้ความสำคัญกับค่าที่เปลี่ยนไปตามจำนวน เช่น marginal value = ค่าส่วนเพิ่ม marginal utility = อรรถประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มแต่ละหน่วย ฯลฯ

ถ้าเราต้องการให้ marginal กลายเป็นกริยา ก็เพียงเติม -ize ไปตรงท้าย เป็น marginalize (ม้าร์จะหนั่ลหล่ายส) แปลว่า ทำให้ไปอยู่ชายขอบ หรือทำให้ลดความสำคัญจนแทบไม่เป็นที่สนใจ ไม่ว่ามีใครทำโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

เช่น If we do not revamp our education system, our children are going to find themselves marginalized in the ever more competitive global economy. = ถ้าเราไม่ปรับปรุงระบบการศึกษาของเราขนานใหญ่ รุ่นลูกของเราจะพบว่าตัวเองหลุดไปอยู่ชายขอบของเศรษฐกิจโลกที่แข่งขันเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ

โปรดสังเกตนะครับว่าการโดน marginalized ในที่นี้ไม่จำเป็นว่าต้องเกิดจากความตั้งใจของใคร แต่อาจเป็นผลจากการปล่อยปละละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการศึกษา ในขณะที่ประเทศอื่นตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาคุณภาพมนุษย์อย่างจริงจัง เป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศอย่างสหรัฐเองก็กำลังประสบ

ถ้าเราต้องการใช้เป็นนามในความหมาย การทำให้ตกไปอยู่ชายขอบ ก็เพียงเติมอีกสองพยางค์ เป็น marginalization = มาร์จะนัลลาเซ้ฉึ่น ครับ.

ควักเนื้อค่าส่งได้อีกไม่นานคงจะต้องขึ้นราคาแล้วครับ แต่ตอนนี้หนังสือ ฟอไฟฟุดฟิดอังกฤษอเมริกัน เล่ม 1-6 รวมซีดี ลดจาก 600 เหลือ 520 บาท หรือถ้าไม่เอาซีดีก็เพียง 450 บาท ส่ง EMS ฟรี ส่งธนาณัติสั่งจ่ายนายเสาวพจน์ ศรีวลี 20/1 ซอยอินทามระ 7 ป.ณ. สามเสนใน กท. 10400 หรือเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ หมายเลข 111-4-02764-0 แฟกซ์ใบสั่งจ่ายไปที่ 0-2616-8215 อย่าลืมเขียนชื่อ-ที่อยู่นะครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด