ขสมก.นำร่องรถจีพีเอส-จีพีอาร์เอส4เส้นทางเริ่ม16ก.ค.

นายโอภาส เพชรมุณี กรรมการและรักษาการ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าววันที่ 14 กรกฎาคมว่าในวันที่ 16 กรกฎาคม ขสมก.จะทดลองให้บริการเดินรถโดยใช้ระบบ GPS และ GPRS เป็นโครงการนำร่องเขตการเดินรถที่ 5 รวม 4 เส้นทาง ประกอบด้วย สาย 20 จากป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ-ท่าน้ำดินแดง สาย 21 จากวัดคู่สร้าง จุฬาลงกรณ์ สาย 76 จากแสมดำ ประตูน้ำ สาย 105 จากตลาดมหาชัยเมืองใหม่ คลองสาน โดยทางสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการวางระบบและติดตั้งป้ายจอแอลซีดี เพื่อบอกระยะเวลาที่รถเมล์จะเข้ามาจอดในแต่ละป้ายวมทั้งสิ้น 20 แห่ง

"หากโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเสนอขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเข้าดำเนินการและขยายผลในเส้นทางอื่นต่อๆไป ทั้งนี้โครงการเดินรถใช้ระบบจีพีเอสและจีพีอาร์เอส เป็นแผนการเดิมที่วางไว้ ซึ่งขสมก.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาเรื่องการบริหารจัดรถบรรทุกโดยสารประจำทางและการเดินทางเชื่อมต่อในพื้นที่กทม.และปริมณฑลใช้วงเงินประมาณ 28 ล้านบาท ใช้เวลาศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551-สิงหาคม 2552 โดยการศึกษาครอบคลุมทั้งรถเมล์ของขสมก.และรถร่วมบริการ "

นายโอภาส ล่าวว่า การติดตั้งระบบจีพีเอส.และจีพีอาร์เอส.จะช่วยในการควบคุมและติดตามรถในแต่ละเส้นทางได้ตลอดเวลา รวมทั้งเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานขับรถและพนักงานประจำนายสถานีมีความ กระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น เพราะสามารถตรวจสอบรถแต่ละคันได้ตลอดเวลาว่าไปอยู่ ณ ที่ใด การไปแอบหยุดแวะพักจึงเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้การจัดการเดินรถมีประสิทธิภาพดีขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด