ขสมก.ออกมาตรการ5ข้อกันหวัด2009ติดตั้งกระปุกฆ่าเชื้อ

นายโอภาส เพชรมุณี รักษาการผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( ขสมก. ) กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ทั้งพนักงานและผู้โดยสาร ขสมก. ซึ่งแต่ละวันมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ในขณะที่พนักงาน ขสมก.นับหลายร้อยคนที่จะสัมผัสกับผู้โดยสาร ซึ่งนับเป็นจุดเสี่ยง หากพนักงานติดเชื้อจะกลายเป็นพาหะที่สำคัญ ดังนั้น ขสมก.จะออกมาตรการเพิ่มเติมป้องกันระบาด จากเดิมออก 5 ข้อ ได้ แก่ การให้พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารใส่หน้ากากอนามัย ให้มีการทำความสะอาดรถเข้มงวดเมื่อรถเดินทางถึงอู่ ให้รถปรับอากาศทุกคันปลดม่นบังแดดออกเพื่อให้แสงสว่างส่องถึง ให้รถแอร์เปิดพัดลมระบายอากาศทุก 10 นาที และการทำความสะอาดราวจับอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงปลายทาง

ล่าสุด ขสมก.จะออกมาตรการที่ 6 เพิ่มเติมได้แก่ การติดตั้งกระปุกแอลกอออล์ฆ่าเชื้อในรถเมล์ ขสมก.ทุกคัน จำนวนรวม 3,600 คัน ทั้งรถร้อนและเย็น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการติดตั้งจะสูงประมาณ 10 ล้านบาท/วัน รวมกับการใส่หน้ากากอีก 2 ล้านบาท /วัน รวม 12 ล้านบาท/วัน ดังนั้น จึงจะนำเสนอแนวทางดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาและหารือร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ให้ได้หรือไม่

ขสมก.มีภาระทางการเงิน แต่ก็ต้องการร่วมป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ดังนั้น จึงขอเสนอของบของกระทรวงสาธารณสุขมาอุดหนุน และหากการระบาดโรคครั้งนี้หากเกิดขึ้นต่อเนื่องก็จะหามาตรการใหม่เพิ่มเติม ซึ่งรวมไปถึงการใช้น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งเมื่อมาถึงอู่ ซึ่งจะหารือร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าจะพ่นน้ำยาอะไรให้มีประสิทธิภาพและไม่เกิดอันตรายแก่คนนายโอภาสกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด