นายกฯ เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก่อนเดินทางไปยังวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อเฝ้าฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายผ้าไตรจีวร และเครื่องอัฐบริขาร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โอกาสนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ทรงกล่าวว่า รู้สึกเห็นใจนายกรัฐมนตรีที่มีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติมาก ใช้สติปัญญาในการปฏิบัติงานบริหารประเทศ พร้อมฝากให้นายกรัฐมนตรีช่วยดูแลและสนับสนุนโครงการในดำริ อาทิ โครงการโรงเรียนการกุศล โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญ และโครงการอบรมประชาชนระดับตำบล ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติธรรม 200 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงโครงการจัดอบรมเยาวชนทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่มีเป้าหมายทั้งสิ้นในปีนี้ จำนวน 1 แสนคน ด้วย ขณะที่ นายกรัฐมนตรี น้อมรับ พร้อมกล่าวว่า ทางรัฐบาลมีโครงการลานบ้านลานบุญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับชุมชน ภายใต้นโยบายไทยเข้มแข็งซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด