อัตราการเกิดในอเมริกา ลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี สวนทางกับการตาย

อัตราการเกิดในอเมริกา ลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี สวนทางกับการตาย
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

อัตราการเกิดของเด็กในสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มประชากรจะลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดไม่สมดุลกับการเสียชีวิตของประชากร

ข้อมูลรายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่า ในปี 2018 อัตราการเกิดในสหรัฐฯมีทั้งสิ้น 3,791,712 คน ซึ่งลดลง 2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดในปี 2017 และนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่อัตราการเกิดในสหรัฐฯ ลดลงนับตั้งแต่ปี 2014

ข้อมูลสถิติของ CDC ระบุว่า ในปี 2018 อัตราการเกิดของกลุ่มแม่วัยรุ่นที่มีอายุ 15-19 ปีนั้นลดลงถึง 7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นหญิงเชื้อชาติเอเชียในสหรัฐฯ มีอัตราการเกิดลดลงสูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ หากคำนวณสถิติการเกิดของประชากรเด็กในสหรัฐฯ พบว่า อัตราการเกิดนั้นไม่สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตของประชากรในสหรัฐฯ และไม่เพียงพอต่อการคงจำนวนประชากรในสหรัฐฯ

ในรายงานระบุว่า อัตราการเกิดในสหรัฐฯ คิดเป็นเด็กที่เกิดใหม่ 1,729.5 คนต่อผู้หญิง 1,000 คนโดยเก็บสถิติจากผู้หญิงในช่วงอายุระหว่าง 15-44 ปี ทั้งทาง CDC ยังระบุว่า หากต้องการให้ประชากรในสหรัฐฯ ยังคงจำนวนเท่าเดิม จะต้องมีอัตราการเกิด 2,100 คนต่อผู้หญิง 1,000 คน ซึ่งหมายความว่า ผู้หญิงในสหรัฐฯ จะต้องมีลูกอย่างน้อย 2 คน เพื่อทดแทนอัตราการเสียชีวิตของคนในครอบครัว