เผยคำพิพากษาฉบับสมบูรณ์ มติศาล รธน. เสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ฟัน "ธนาธร" พ้น ส.ส.

เผยคำพิพากษาฉบับสมบูรณ์ มติศาล รธน. เสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ฟัน "ธนาธร" พ้น ส.ส.

วันนี้ (20 พ.ย.62) ภายหลังจากที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดีถือหุ้นสื่อของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยมีมติคำวินิจฉัยให้ นายธนาธร พ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสารคำวินิจฉัยคดีฉบับเต็ม กรณีถือหุ้นสื่อของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ให้ นายธนาธร ผู้ถูกร้องเป็นเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทวีลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชน อยู่ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อผู้ร้องอันเป็นลักษณะต้องห้าม มิให้ผู้ร้องใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง คือวันที่ 23 พ.ค. 2562 และให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 วรรคหนึ่ง(2) คือ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง วันที่ 20 พ.ย. 2562

>> กดเพื่ออ่าน เอกสารคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

>> ด่วน! ธนาธร ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า สิ้นสุดความเป็น ส.ส. จากคดีถือหุ้นสื่อ

>> สรุปมหากาพย์ ย้อนไทม์ไลน์คดี "ธนาธร" ถือหุ้นสื่อ "วีลัค มีเดีย" จากวันแรก สู่วันพิพากษา

>> อนาคตใหม่คือการเดินทาง และการเดินทางยังไม่สิ้นสุด ถ้อยแถลง “ธนาธร” หลังศาลพิพากษา