กลั้นหายใจไว้ ส่องความคดเคี้ยว "ทางหลวงสายหลังคาโลก" มุ่งสู่ทิเบต

กลั้นหายใจไว้ ส่องความคดเคี้ยว "ทางหลวงสายหลังคาโลก" มุ่งสู่ทิเบต
Xinhua

สนับสนุนเนื้อหา

ถนนทางหลวงสายหลังคาโลก เส้นทางจากนครเฉิงตูไปยังเมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่คดเคี้ยวตามหุบเขาที่ทรงเสน่ห์ติดอันดับโลก

ถนนทางหลวงซื่อชวน (เสฉวน)-ทิเบต เป็นถนนที่มีความยาวมากกว่า 2,000 กิโลเมตร เริ่มต้นที่เมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน ทอดยาวไปทางตะวันตกข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่นับ 10 สาย และเทือกเขาต่างๆ ถึง 14 เทือกเขา อาทิ เทือกเขาเหิงต้วน เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาเนี่ยนชิงถังกู่ลา (Nyainqentanglha) ไปสิ้นสุดที่เมืองลาซา ในเขตปกครองตนเองทิเบต

ด้วยความสูงของภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่ทางหลวงตัดผ่าน ทำให้ทางหลวงสายนี้คดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามแนวเขา เกิดแบบภาพอันน่าอัศจรรย์ใจ

ทางหลวงซื่อชวน-ทิเบตเปิดให้ใช้สัญจรเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 1954 เมื่อ 65 ปีที่แล้ว จีนได้บูรณะซ่อมแซมและยกระดับทางหลวงสายนี้ครั้งใหญ่ โดยสร้างสะพานและอุโมงค์หลายแห่งตลอดเส้นทาง ทำให้สภาพการขับขี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด