กลาโหมแจงออกประกาศตาม พ.ร.บ.มั่นคงฯ ไม่ใช่ เคอร์ฟิว ไม่เกี่ยวเหตุยิง ชรบ.

กลาโหมแจงออกประกาศตาม พ.ร.บ.มั่นคงฯ ไม่ใช่ เคอร์ฟิว ไม่เกี่ยวเหตุยิง ชรบ.
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษกกระทรวงกลาโหม แจงการประกาศข้อกำหนด ม.18 ของพ.ร.บ.มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นการต่อพ.ร.บ.ตามปกติ ไม่ใช่ เคอร์ฟิว ยันไม่เกี่ยวข้องเหตุยิง ชรบ. 15 ชีวิต

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงถึงการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพื้นที่อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่ อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น เป็นเพียงการต่อ พ.ร.บ.ความมั่นคงตามปกติ ที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้น ส่วนที่หลายฝ่ายแสดงความตกใจ เมื่อเห็นเนื้อหาในการประกาศที่ห้ามออกจากเคหสถานในเวลาที่กำหนด คล้ายกับการประกาศเคอร์ฟิว นั้น ยืนยันว่า ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิว เพราะไม่มีช่วงเวลาที่กำหนด

อีกทั้งการประกาศ พรบ.ความมั่นคงฉบับดังกล่าวก็ไม่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์กราดยิง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ จุดตรวจ ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 15 นาย เพราะการประกาศอยู่คนละพื้นที่ อีกทั้งการประกาศคุมเข้มในพื้นที่จะมีตั้งแต่ระดับ การประกาศเป็น พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้คุมสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และลดลงมาเป็น พ.ร.บ.ความมั่นคง ที่แสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้น พร้อมยืนยันสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกพื้นที่ขณะนี้ดีขึ้นแล้ว

>> ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มอำนาจ กอ.รมน. คุมเข้มคน 4 จังหวัด ออกจากบ้านในเวลาที่กำหนด