รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 4

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 4 เรื่องอุดมศึกษากับความสมานฉันท์ของชาติ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาไทยครั้งที่ 4 เรื่อง อุดมศึกษากับความสมานฉันท์ของชาติว่า การที่สถาบันอุดมศึกษามีความตื่นตัวในการสร้างความสมานฉันท์ของชาติเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งรัฐบาลก็ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่สำคัญที่ได้รับการยอมรับทางสังคม ช่วงที่ผ่านมาสังคมส่วนใหญ่มองว่า สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นแต่การแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาเพียงอย่างเดียว จึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการหยิบยกปัญหาดังกล่าวมาระดมความคิด และควรจะนำผลจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ การให้สถาบันอุดมศึกษา เข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะไม่เพียงแต่สร้างความสมานฉันท์เท่านั้น แต่จะสร้างองค์ความรู้ สร้างจริยธรรม คุณธรรมให้เกิดขึ้นอีกด้วย นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมด้านการสร้างความสมานฉันท์น้อยไป ซึ่งถ้าทำให้นักศึกษาสามารถเห็นถึงผลกระทบของความแตกแยกในสังคมได้ ก็เชื่อว่า ผลของการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นตัวชี้นำทางสังคมได้เป็นอย่างดี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด