รมช.ศธ.เห็นด้วยอุดมศึกษาตื่นถกสมานฉันท์

วันนี้(13 ก.ค.) จากการสัมมนาเครือข่ายอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 4 เรื่อง ''อุดมศึกษากับความสมานฉันท์ของชาติ'' ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่สถาบันอุดมศึกษาเริ่มตระหนักว่าสังคมต้องการความสมานฉันท์และจัดให้มีการสัมมนาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ที่ผ่านมาในช่วง 10 ปี มานี้มหาวิทยาลัยมักถูกสังคมมองว่าแข่งแต่เรื่องความรู้และคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยไม่นำพาต่อสังคมหรือสิ่งรอบข้างเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นการนำเรื่องสมานฉันท์มาถกกันในครั้งนี้ตนเห็นด้วย และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเมื่อได้ข้อสรุปแล้วน่าจะนำไปปฏิบัติด้วย โดยให้มหาวิยาลัยซึ่งมีถึง 100 กว่าสถาบันแบ่งกันดูแลเป็นจังหวัด อาจจะมหาวิทยาลัยละ 1 จังหวัด หรือ 2 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยทำงานร่วมกับท้องถิ่น ส่วนราชการและประชาชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งถ้ามหาวิยาลัยสามารรถกลืนกับท้องถิ่น ซึ่งจะไม่ใช่สร้างเพียงเฉพาะความสมานฉันท์เท่านั้น ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ความโปร่งใส ความเป็นธรรม จริยธรรม คุณธรรมตามมาได้ด้วย

''ที่ผ่านมาในขณะที่สังคมมีความขัดแย้งแต่สถาบันอุดมศึกษากลับเข้ามามีบทบาทน้อยมาก ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือเลวลง ขณะที่ในอดีตเหตุการณ์เมื่อปี 2516 และ 2519 สถาบันอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา มีบทบาทมากกว่านี้มาก ดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้สังคม นิสิต นักศึกษา อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักกรณีนี้ได้ มีส่วนรู้สึกรับผิดชอบ รู้สึกถึงผลร้ายของการแตกแยกในสังคมได้ เชื่อว่าจะเป็นตัวชี้นำของสังคมได้พอสมควร'' รมช.ศึกษาธิการ กล่าวและว่ารัฐบาลพยายามหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติเนื่องจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่าวิกฤติของชาติมีอยู่ 2 เรื่อง คือ วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติความแตกแยกในสังคม.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด